FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Author Archive

1985 yılında Ankara’da  avukat  kardeşler Berzan TABEL YILDIRIM ve Bahadır TABEL tarafından kurularak faaliyete başlayan büromuz kurulduğundan beri savunma hakkının, hak arama özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün, hukukun evrensel kurallarının etkin biçimde uygulanmasının en büyük takipçisi ve güvencesi olmuştur.

Tabel Hukuk Bürosu olarak Kamulaştırma Hukuku, İdare Hukuku ve Mali Hukuk (Vergi Hukuku ve Kamu Harcamaları Hukuku ), İş Hukuku,Kiralama Hukuku,Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku ve Alacak Davalarına ilişkin hizmet vermekteyiz. Ayrıca şirketlere devamlı danışmanlık hizmetimiz de vardır.

Kamu idaresinin faaliyet alanını ilgilendiren yasal düzenlemenin çok sayıda ve karmaşık olması, mevzuatın doğru bir şekilde anlaşılmasını da güçleştirmekte ve uygulamalarda hata yapılma ihtimalini artırmaktadır. özel ve tüzel kişilerin kamu idaresi ile kurmuş olduğu ilişkiler ve bu ilişkilerden doğan sonuçlar, kamu menfaatleri ile özel menfaatleri karşı karşıya getirebilmektedir. Bu anlamda günümüzde kamu bürokrasisinde rol alan bürokratların yapmış oldukları faaliyetlerin hukuk kurallarına uygunluğunu araştırarak, bürokrasi karşısında yönetilenlerin haklarının zedelemesini engellemek anlamına gelen yargısal denetim önem kazanmıştır.

Bu kapsam içinde Kamulaştırma Mevzuatı, Vergi Hukuku, Kamu İhale Hukuku ve İmar Hukuku asıl çalışma alanlarımızdır. Vergi alanında çıkan ihtilaflarda idarenin hatalı uygulamalarına sıkça rastlanıldığı ve bu uygulamalara karşı açılan vergi davalarında dava kazanma şansının yüksek olduğu bilinmektedir.Zira yapılan araştırmalara göre yargıya intikal eden vergi uyuşmazlıklarının % 90′lık bir bölümü mükellef lehine sonuçlanmaktadır. (Şükrü Kızılot “Vergi sistemindeki reform önerileri-Vergi yargısı sistemi” yayımlanmamış araştırma raporu-İstanbul 18-19 Ekim 1997 s.11-14 ) Bu istatistiğe rağmen hukuk öğrenimi sırasında Vergi Hukuku yeterli derecede öğretilemediği için meslek mensuplarımız Vergi Hukukuna ve Vergi Davalarına pek de sıcak bakmamaktadır. Vergi ihtilafları ve çözüm yolları alanında yapılan bilimsel çalışmaların da hukukçulardan ziyade iktisatçıların ürünü olduğu bilinmektedir. Bu gerçeğin farkında olan büromuz yeminli mali müşavirler , vergi uzmanları ve kamu ihale uzmanları ile işbirliği içerisinde müvekkillerine en sağlıklı hizmeti vermektedir.


Vergi ve ihale konularında çıkan ihtilaflarda müvekkillerini mahkemelerde temsil etmenin yanı sıra, Vergi Hukuku ile diğer İdare Hukuku konularda yönlendirme ve tavsiye anlamında danışmanlık hizmeti de vermektedir. İdare Mahkemeleri nezdinde dava sürecinin takip edilmesi, İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında uyuşmazlığın çözümünü ve tüm bu konularda danışmanlık hizmeti uğraş alanımızdır.


Tecrübeli, genç ve dinamik kadrosuyla, en iyi hizmeti meslek ahlakını ön planda tutarak ve müvekkillerinin hukuki sorunlarına öncelikle inanarak,inandığını savunarak çözüm bulmayı prensip haline getirmiş olan büromuzda halen 4 avukat, 1 yardımcı eleman ile 1 asistan bulunmaktadırLaedri

“Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerini farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.